WIJ ZIJN ZET,
SCHAKEL
NAAR SOCIAAL
RESULTAAT

 


Zet is een ondernemende organisatie zonder winstoogmerk voor (verander)vraagstukken met een sociale component. Wij zijn de verbindende schakel tussen alle partijen die daar een bijdrage aan leveren. We stimuleren initiatief van onderop en het benutten van ieders expertise. We regisseren processen van samenwerking en co-creatie, bouwen lerende netwerken en helpen overheden en andere organisaties te groeien in hun responsieve rol. Dat doen we met begrip voor de spagaat waarin veel ambtenaren en bestuurders verkeren en met gevoel voor de dynamiek en emoties in de publieke ruimte. Zo brengen we systeem- en leefwereld bij elkaar en vergroten we het wederzijds begrip en vertrouwen.

ONZE
AANPAK

Zet hanteert een aanpak van leren door experimenteren, op basis van design thinking. Eerst goed kijken wat er speelt, samen het precieze probleem benoemen en de ruimte nemen om verrassende oplossingen te verkennen en draagvlak te creëren. Dit proces vliegen we aan met een multidisciplinair team waarin veranderkunde, kennis van publieke organisaties en social design elkaar versterken. Geslaagde interventies en geleerde lessen delen we ruimhartig om ieders handelingsrepertoire te vergroten en het maatschappelijk samenspel te optimaliseren. Zo maken we samen een beweging die verder reikt dan de betreffende opdracht.

WIJ ZIJN ZET_127

WIJ ZIJN
DÓENDENKERS


- strategisch adviseurs

- procesbegeleiders
- praktijkonderzoekers
- social designers
- bouwers van lerende netwerken
- impactmanagers en -coaches
- verbinders

WAT ONS
DRIJFT

Wij zijn Zet. Wij dragen bij aan een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen. Omdat we geloven in gelijke kansen en de meerwaarde van diversiteit, maar ook omdat het nodig is. Een veerkrachtige, toekomstbestendige samenleving vraagt om actieve participatie van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zet is de verbindende schakel in deze beweging.
Wij signaleren en agenderen, verenigen belangen en zetten spelers in hun kracht. We maken verbinding met uiteenlopende partijen en sectoren, vanuit het besef dat sociale innovatie steeds vaker uit crossovers wordt geboren. En altijd staat de mens centraal, met oog voor kwetsbare groepen en belangen. Zo werken we aan maatschappelijke impact. Als dat ook jouw streven is, ben jij aan Zet.

.


WIJ ZIJN ZET_145

WIJ ZIJN ZET, SCHAKEL NAAR SOCIAAL RESULTAAT

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...