VOORWOORD

"ZONDER ELKAAR 
KOMEN WE NERGENS"

VOORWOORD 2_266

.

De grote vraagstukken van vandaag lossen we niet op met de aanpak van gisteren. En niemand kan het alleen. Samen werken we aan nieuwe oplossingen rond energietransitie en klimaatadaptatie, maar ook rond zorg, welzijn, mobiliteit en de maatschappelijke gevolgen van corona. Stuk voor stuk uitdagingen waarvoor overheid, inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld de handen wel ineen móeten slaan om vorderingen te maken. In dat samenspel pakt Zet haar rol, altijd met oog voor de sociale component. Wat is de impact van maatregelen op het leven en de kansen van mensen en hoe kunnen we íedereen meenemen in de nodige veranderingen? Dat gaat niet vanzelf…

ZET IS ACTIEF IN 
4 TRANSITIEGEBIEDEN:

 

- Stad, Buitengebied & Mobiliteit

- Klimaat & Energie

- Zorg & Inclusie

- Overheid & Samenleving

 

Echt, succesvol samenwerken vraagt om oprechte betrokkenheid bij het vraagstuk. Niet meedoen omdat het moet. Elkaar respecteren, steeds de gedeelde ambitie voor ogen houden en waar nodig je eigen belangen herijken. Mogelijkheden zien in plaats van beren op de weg. En vooral ook het lef hebben om te experimenteren en te leren van de fouten die je maakt. Voor veel mensen en organisaties is dat wennen. Maar als de bereidheid er is, helpt Zet de ogenschijnlijke chaos te omarmen. Het belangrijkste: in beweging blijven, handelen en juist bij die complexe vraagstukken niet te ver vooruitplannen. Kleine stappen nemen én de tijd om elkaar te leren kennen; investeren in coalitievorming, om samen te veranderen.


Laten we elkaar vooruithelpen en versterken, in dienst van de vraagstukken van deze tijd. Juist nu corona ons confronteert met nieuwe uitdagingen en keuzes. Ook daar zien we mogelijkheden voor, zoals dit magazine laat zien.

André Megens, 
directeur van Zet

 

.

ZONDER ELKAAR KOMEN WE NERGENS_257

De activiteiten van Zet worden (mede) mogelijk gemaakt 
door de provincie Noord-Brabant.

Coverfoto: Jeroen van Eijndhoven / Beeld Werkt

VOORWOORD: ZONDER ELKAAR KOMEN WE NERGENS

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...