ONZE MEERWAARDE IN
10 MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN

10
SPELENDERWIJS
WERKEN AAN
INCLUSIE

.

STRAATNL_122

.

Zet ziet samen spelen als natuurlijke aanjager van inclusie. Als kinderen mét en zonder beperking spelenderwijs leren omgaan met verschillen en rekening houden met elkaar, leggen we de basis voor een samenleving waarin het vanzelfsprekend is dat iedereen kan meedoen. Als kinderen de kans krijgen spelen ze altijd en overal. En vooral: samen met andere kinderen. Zo leren ze zichzelf, elkaar en de wereld kennen. Niet alle kinderen krijgen die kans. Nog altijd zijn heel veel speelplekken niet toegankelijk en hebben kinderen met een beperking geen of weinig contact met kinderen in de buurt. Het VN-Verdrag Handicap benadrukt het recht om samen op te groeien en samen te spelen.

Utrecht zet
vol in op
samenspeeltuinen

Zet is door heel Nederland actief om gemeenten en scholen te helpen hun speelvoorzieningen toegankelijk te maken en te zorgen dat deze ook echt uitnodigen tot ontmoeten en samen spelen. We adviseren bij het opstellen en uitvoeren van inclusief beleid en het verbeteren van integrale toegankelijkheid. Een recent voorbeeld is de gemeente Utrecht, die samen spelen ziet als een belangrijk onderdeel van haar Lokale Inclusie Agenda. Samen met het kernteam van de gemeente hebben we een veranderaanpak ontwikkeld én in uitvoering om te zorgen dat álle kinderen, met en zonder beperking, in hun eigen buurt samen buiten kunnen spelen. Leren en inspireren zijn centrale waarden in onze aanpak. Deze is gericht op het bundelen van lokale energie en het creëren van daadkracht en commitment, onder andere door het vormen van samenspeelcommunity.

SPELENDERWIJS WERKEN AAN INCLUSIE_310

“ZET INSPIREERT ONZE SPEELTUINMAKERS OM DE SAMENSPEELBRIL OP TE ZETTEN EN AAN DE SLAG TE GAAN. ZO KUNNEN WE MEER KINDEREN BEREIKEN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SPEELTUIN!”

Janneke Baan, Coördinator Speeltuinen Utrecht

De olievlek
werkt

Een viertal speeltuinen, gespreid over de stad, helpen we om daadwerkelijk een samenspeeltuin te worden. De samenspeelscans hebben we uitgevoerd samen met medewerkers van de betreffende speeltuinen. Onze aanbevelingen zijn meegenomen in het plan van aanpak dat de vier voorlopers hebben ingediend bij de gemeente. We betrekken ook de overige Utrechtse speeltuinen, speeltuinmakers en andere betrokken ambtenaren bij het proces, om van te leren en om hen te inspireren. En dat werkt! Vrijwel alle speeltuinen hebben inclusie en toegankelijkheid nu meegenomen in hun reguliere subsidieaanvraag. In 2021 worden de nieuwe samenspeeltuinen in gebruik genomen en gaat Utrecht aan de slag met een samenspeelcommunity. Want je moet ook zorgen dat kinderen met een beperking de speelplekken weten te vinden en daar hun hele netwerk bij betrekken!

De SamenSpeelBelofte
van Zet

Als samenwerkingspartner van het Gehandicapte Kind en de Speeltuinbende werkt Zet mee aan de uitvoering van het SamenSpeelAkkoord. In het kader van onze eigen SamenSpeelBelofte willen we Samen Spelen breed agenderen, samen met de échte specialisten. Wij vinden dat we jongeren serieus moeten nemen, zeker met betrekking tot zaken waar juist zij alles van weten. Zo geven we met kinder- en jongerenraden, jeugd- en jongerenburgemeesters invulling aan nieuwe vormen van democratie. Ook jongeren hebben ‘the right to challenge’!

“EEN INCLUSIEVE
SAMENLEVING
BEGINT IN DE
ZANDBAK”

 

Ilse van der Put

senior adviseur / procesbegeleider bij Zet

ENERGIEARMOEDE, HOE PAK JE DAT AAN?_247

.


STRAATNL_140

SPELENDERWIJS WERKEN AAN INCLUSIE

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...