ONZE MEERWAARDE IN
10 MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN

03
HOE BORG
JE SOCIALE
BELANGEN IN EEN GEBIEDS-ONTWIKKELING? 

 

.

STRAATNL_122

.

Aan de Humperdincklaan in Eindhoven gaan Woningcorporatie Woonbedrijf en ontwikkelend bouwer Heijmans ongeveer 500 woningen realiseren rond twee voormalige schoollocaties. Ze willen dat de wijk daarvan profiteert door waar mogelijk bestaande uitdagingen oplossingsgericht mee te nemen in het plan. De gebiedsontwikkeling moet leiden tot een leefbare, inclusieve en veilige leefomgeving met een vitale gemeenschap. Dat betekent investeren in duurzame bebouwing én sociale duurzaamheid. Daarom wordt de identiteit van de huidige wijk verweven in het nieuwe deel. Ook is het belangrijk dat nieuwe huurders en kopers hun toekomstige leefomgeving mee vorm en invulling kunnen geven. Zet is gevraagd de sociale kant van deze gebiedsontwikkeling te waarborgen door vorm en invulling te geven aan co-creatie en participatie. Dat red je niet met het organiseren van een paar inspraakavonden. Dat is een kwestie van zorgvuldig relaties opbouwen met bewoners en ondernemers en zorgen dat er écht iets met hun input gebeurt.

HOE BORG JE SOCIALE BELANGEN_294
HOE BORG JE SOCIALE BELANGEN_295
HOE BORG JE SOCIALE BELANGEN_296

DE CONCIËRGES 
van Zet als
herkenbaar
aanspreekpunt

Ons team is zichtbaar en herkenbaar als ‘DE CONGIËRGES’. In één van de scholen hebben we een werkplek ingericht waar omwonenden laagdrempelig terecht kunnen met vragen en ideeën. Ook trekken we de wijk in om coronaproof contact te maken. Bij een aantal sleutelpersonen in de wijk en de woningen die grenzen aan de planlocatie zijn we gestart met deurmat-gesprekken. We praten bewoners bij over de stand van zaken en brengen hun vragen en zorgen in kaart, om deze mee te nemen in de gebiedsontwikkeling. Ook leggen we de juiste verbindingen om hen van antwoorden te voorzien. De wijk weet ons te vinden. We krijgen vraagkaarten in onze brievenbus en reacties op onze Facebookpagina. 

HOE BORG JE SOCIALE BELANGEN_321

.

“Ik denk dat de grote kracht van Zet de mensen zijn. Cindy, Marije, Sophie, Zoë, ze zijn stuk voor stuk superenthousiast en gedreven om echt iets voor elkaar te krijgen. Blijkbaar voelen bewoners dat ook. We stonden er echt van te kijken hoeveel informatie er binnen een week al los kwam uit de wijk. Nieuwe vragen en opmerkingen, vragen die we lang niet hadden gehoord, maar ook kritische kanttekeningen en enthousiasme over de aanpak. Mooi ook om te zien hoe ze hun rol pakken in het projectteam. Kritisch doorvragen, altijd meer willen weten, om echt te begrijpen wat er speelt en wat er wel en niet mogelijk is. En ze weten precies met wie ze moeten schakelen om vragen beantwoord of zaken geregeld te krijgen. Als het nodig is drukken ze dan ook echt wel even door. Heel waardevol én verfrissend!” 

Manon Kok (woonconsulent Woonbedrijf)

Schakel tussen
leefwereld en
systeemwereld

Om te zorgen dat de sociale component een integraal onderdeel is van de gebiedsontwikkeling is Zet een volwaardig lid van de projectgroep die aan de lat staat om het plan te realiseren . Daarin werken we nauw samen met onze opdrachtgevers en de gemeente Eindhoven. Daar brengen we vanuit onze optiek en expertise nieuwe alternatieven in en zorgen we dat er geanticipeerd wordt op de kansen die zich voordoen. Ook adviseren we proactief waar het gaat om de sociale implicaties en draagvlakaspecten van de gebiedsontwikkeling. Onze gezamenlijke inzet: maximaal maatschappelijk rendement halen uit deze fysieke investering.

“BUURTBEWONERS
ÉCHT ZIEN EN HOREN,
DAAR BOUWEN
WIJ OP”

 

Sophie Lauwers MSc
senior adviseur / procesbegeleider bij Zet

ENERGIEARMOEDE, HOE PAK JE DAT AAN?_247

.


STRAATNL_140

HOE BORG JE SOCIALE BELANGEN

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...