ONZE MEERWAARDE IN
10 MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN

07
IN HEERLEN
GAAT IEDEREEN
VOOR ELKAAR!

 

 

.

STRAATNL_122

.

Foto's: gemeente Heerlen

.

In 2016 heeft ons land het VN-verdrag Handicap geratificeerd. Maar dat betekent allerminst dat heel Nederland sindsdien 100% toegankelijk en inclusief is. In veel gemeenten wordt daar wel hard aan gewerkt, onder andere door het opstellen en uitvoeren van een Lokale Inclusie Agenda (LIA). Zet is daar in diverse (koploper)gemeenten bij betrokken. Dat is altijd een kwestie van aansluiten bij de lokale situatie en ambities. Wat altijd en overal cruciaal is: vanaf het begin samen optrekken met ervaringsdeskundigen, zoals ook de gemeente Heerlen heel goed begreep. 

IN HEERLEN GAAT IEDEREEN VOOR ELKAAR!_326
IN HEERLEN GAAT IEDEREEN VOOR ELKAAR!_327
IN HEERLEN GAAT IEDEREEN VOOR ELKAAR!_328

Bouwstenen voor 
de lokale inclusie
agenda

Heerlen gebruikte onze expertise en ervaringen vooral om het proces te begeleiden. De Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen was daarin steeds een gelijkwaardige partner van de gemeente. Samen bepaalden ze de lokale speerpunten en schreven ze het plan. We begonnen met een inventarisatie onder verschillende afdelingen van de gemeente om het draagvlak en de motivatie te peilen en zicht te krijgen op wat er al is en wordt gedaan. De resultaten bespraken we met de werkgroep om samen de lokale aandachtspunten en vervolgstappen te bepalen. Omdat wij weten dat beleving leidt tot meer begrip en bewustwording, adviseerden we de cliëntenraad voor de andere betrokkenen een soort van customer journey te organiseren door de stad. In een slotbijeenkomst hebben we de deelnemers in een carroussel langs de Heerlense thema’s geleid, om knelpunten en mogelijke oplossingen op te halen. Op basis van onze analyse hebben we dit samen vertaald in bouwstenen voor de LIA.

IN HEERLEN GAAT IEDEREEN VOOR ELKAAR!_325

“Zet heeft ons de kaders aangereikt voor het opstellen van de lokale inclusie agenda. Wies en Jim, de betrokken adviseurs, denken steeds mee vanuit de lokale situatie en brengen de informatie helder en laagdrempelig over op ervaringsdeskundigen, ambtenaren en externe partners. Ze betrekken mensen actief en in het proces en helpen je onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.” 


Raoul Kleijntjens (gemeente Heerlen)

Projectondersteuner lokale inclusie - Iedereen voor Elkaar!

.

Heerlen realiseert zich dat de LIA een dynamisch document is. Minstens eenmaal per jaar worden plan en prioriteiten getoetst aan de actualiteit en zonodig bijgesteld. Ook dat gebeurt samen met de Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen en de Adviesraad MO.

"EEN KIJKJE IN HET LEVEN VAN ERVARINGSDESKUNDIGEN DRAAGT BIJ AAN DE BEWUSTWORDING BIJ BELEIDSMAKERS"

 

Drs. Wies Arts
senior adviseur / procesbegeleider bij Zet

ENERGIEARMOEDE, HOE PAK JE DAT AAN?_247

.


STRAATNL_140

IN HEERLEN GAAT IEDEREEN VOOR ELKAAR!

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...