ONZE MEERWAARDE IN
10 MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN

08
SOCIAAL
ONDERNEMERS
STÉRKER
MAKEN

 

 

 

.

STRAATNL_122

.

Foto: struikroven.nu (Patrick Post Photo)

.

Maatschappelijk actieve burgers en sociaal ondernemers zijn belangrijke partners van gemeenten en andere overheden. Met hun inzet en passie zijn ze van onschatbare waarde voor leefbaarheid, zorg, welzijn, duurzaamheid, natuur en bijvoorbeeld arbeidsparticipatie. Want alleen met vereende krachten kunnen we een volhoudbare samenleving realiseren waarin iedereen meetelt en mee kan doen. Vanuit die overtuiging is Stérk.Brabant opgezet, om maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemingen sterker te maken. We helpen ze hun impact te monitoren, vergroten en verduurzamen, brengen vraag en aanbod bij elkaar en faciliteren het uitwisselen van kennis, inspiratie en ervaringen. Zo maken we samen het verschil voor degenen die dat nodig hebben. 

Maatschappelijke
winst
maximaliseren

Sociaal ondernemers staan model voor het werken aan brede welvaart en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen waar de wereld op stuurt. Het is dan ook van maatschappelijk belang dat sociaal ondernemers hun bedrijfsvoering leren professionaliseren en verduurzamen, om zo hun lokale impact te vergroten. Want hún winst is maatschappelijke winst. Daarom programmeert Stérk.Brabant een leergang rond de meest wezenlijke dilemma’s uit de praktijk van sociaal ondernemerschap. De sessies gaan over groei, ethiek en innovatie, maar ook over andere prangende vragen. Het businessmodel van sociale ondernemingen bestaat vaak bij de gratie van gesubsidieerde arbeid. Is dat terecht? Leidt het ook naar kwalitatief passend werk, dat werkgeluk bevordert? Waarom wil je werken met de gemeente? En hoe werk je daar optimaal mee samen? Hoe maak je de werkelijke waarde inzichtelijk van de je dienst of product. Met andere woorden: wat is je profit voor people en planet en hoe onderbouw je dit? 

SOCIAAL ONDERNEMERS STÉRKER MAKEN_311

De Leergang Dilemma’s wordt verzorgd door Peter Scholten (Value Factory) en Kees Klomp (THRIVE Institute), erkende voorlopers op het gebied van de betekeniseconomie. Zestien gedreven Brabantse ondernemers met een sociaal hart volgen dit exclusieve scholarship tegen een sterk gereduceerd tarief. Dat is mogelijk dankzij steun van Stérk.Brabant, de Rabo Foundation en het Brabant Outcomes Fund (BOF) waarmee de provincie inzet op het versterken van de brede welvaart voor alle Brabanders..

De inzichten die deze leergang oplevert delen we graag breed. Zeker ook met gemeenten en andere organisaties die sociaal ondernemers willen betrekken bij het realiseren van hun gezamenlijke maatschappelijke ambities. 

“DOE JE VOORDEEL
MET ONS NETWERK
IN DE
BETEKENISECONOMIE!”

 

 

Esther Bulkens MSc

ENERGIEARMOEDE, HOE PAK JE DAT AAN?_247

.


STRAATNL_140

SOCIAAL ONDERNEMERS STÉRKER MAKEN

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...