ONZE MEERWAARDE IN
10 MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN

06
HOE BEWONERS
EN OVERHEID
ZICH SAMEN
VOORBEREIDEN
OP EXTREEM
WEER

STRAATNL_122

.

Foto: Marieke Vromans

.

In het project StraatNL verkenden we hoe overheid en bewoners samen invulling kunnen geven aan de nieuwe Omgevingswet. Een belangrijk uitgangspunt is het zo goed mogelijk betrekken van burgers en ondernemers bij het vormgeven aan hun leefomgeving. In Venlo en Tilburg gingen we met een gezamenlijke maatschappelijke uitdaging aan de slag: het voorbereiden van een straat op extreem weer. Met name in versteende wijken is die urgentie groot. Maar wat is nodig om bewoners in beweging te krijgen, als klimaatadaptatie niet hún eerste prioriteit heeft? En vooral: hoe bereid je je als bewoners en overheid sámen voor op extreem weer? We zoomen in op een paar belangrijke lessen.

 

Laat bewoners
echt vanaf
het begin
meedenken

In Venlo werden bewoners uitgenodigd om samen te werken aan hun straat van de toekomst. Blanco, zonder plan. Vanuit het idee: zij zijn de experts van hun straat en weten precies waar water of hitte de meeste overlast geven. Dat was voor beide partijen even wennen, een gemeente die zegt: “Wij weten het ook nog niet, maar we willen het samen met jullie uitvinden.” Toch bood juist díe houding veel openheid voor een gesprek. In Tilburg lag er al een voorlopig ontwerp voor de straat, toen StraatNL van start ging. Het was zeker de intentie dat bewoners nog inbreng zouden hebben, maar dat blijkt te laat om een ontwerp écht samen met bewoners aan te pakken. Een belangrijke les, die eigenlijk voor alle participatietrajecten geldt.

HOE BEWONERS EN OVERHEID ZICH SAMEN VOORBEREIDEN OP EXTREEM WEER_288

“WE MOCHTEN OP ELKAAR VERTROUWEN EN WE KREGEN HET VERTROUWEN. OOK DÁT IS ESSENTIEEL VOOR EEN GOED SAMENSPEL.”

Hanna Lára Pálsdóttir,
Programmaleider Innovatieprogramma Nederland van Morgen
(ministerie van BZK)

Gevraagd: lef en
inlevingsvermogen

Om er zonder plan in te stappen, moet je als overheid wel het lef hebben om mee te experimenteren. Want als je ontwerpend en vanuit de behoefte van de straat werkt, zijn zowel aanpak als uitkomst vooraf niet klip en klaar. Dat is spannend. Daar heb je ambtenaren voor nodig met inlevingsvermogen, die goed zijn in procesbegeleiding, luisteren en kunnen omgaan met onzekerheid. En die vervolgens de behoefte uit de straat slim kunnen vertalen naar de interne organisatie en politieke agenda. Zij moeten dan natuurlijk wel het mandaat krijgen om meer te sturen op processtappen en voortgang en minder op harde KPI’s en deadlines. 


In deze video vertellen deelnemers van provincie, gemeente en Rijk wat het betekent om samen te werken als één overheid en hoe belangrijk het is om dat al doende te leren en daar de tijd voor te nemen die dat leerproces vraagt.

Het belang van
écht luisteren en
écht contact

Een bijzondere insteek van het project was de vraag hoe de inzet van creatieven kan helpen om met bewoners in dialoog en tot oplossingen te komen. Zo trok kunstenares Marieke Vromans (foto boven) bijvoorbeeld met plantjes van deur tot deur om mensen persoonlijk uit te nodigen voor de startbijeenkomst. Want als je echt met bewoners wilt samenwerken, moet je eerst écht contact maken, aansluiten bij hun leefwereld en goed luisteren naar hun ideeën en behoeften. En dat werkt.

HOE BEWONERS EN OVERHEID ZICH SAMEN VOORBEREIDEN OP EXTREEM WEER_289

Wat goed samenwerken nog meer vraagt en inhoudt - ook in tijden van corona - hebben we vastgelegd in een interactief projectverslag met sprekende voorbeelden en nog drie korte video’s. Een bron van inspiratie voor toekomstige vraagstukken rond klimaatadaptatie, maar ook voor het samenspel tussen overheid en samenleving rond andere vraagstukken.

.

Naast de betreffende gemeenten waren ook provincie Noord-Brabant en het ministerie van Binnenlandse Zaken bij het project betrokken. Zet begeleidde het proces samen met Buro Bergh.

"JUIST BIJ COMPLEXE MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN
IS CREATIVITEIT NODIG OM VOORUIT TE KOMEN”

 

Daniëlle Ramp MSc

social designer / onderzoeker bij Zet

ENERGIEARMOEDE, HOE PAK JE DAT AAN?_247

.


STRAATNL_140

HOE BEWONERS EN OVERHEID ZICH SAMEN VOORBEREIDEN OP EXTREEM WEER

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...