ONZE MEERWAARDE IN
10 MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN

09
HOE HOUDEN
WE DE
SAMENLEVING
DEMENTIE-
VRIENDELIJK?

STRAATNL_122

.

Foto: Karla Hoffman

.

Samen met de PGraad tekende Zet voor opzet en uitvoering van het provinciaal programma Dementievriendelijk Brabant 2018-2020. In 59 Brabantse gemeenten zijn dementievriendelijke gemeenschappen (DVG) gecreëerd, waarin de meest uiteenlopende partijen elkaar vinden en versterken. Deze netwerken hebben we gevoed met innovaties en kennis door publicaties, het organiseren van bijeenkomsten en via ons platform (dementievriendelijk.nl). Dit heeft een enorme boost gegeven aan de dementievriendelijke beweging. 

De impact
van corona

De waarde van deze netwerken toonde zich ook na de uitbraak van corona. Al in april 2020 bracht Zet vijf Brabantse organisaties in de regio Midden-Brabant bij elkaar (gemeente, welzijn, zorg en ondernemer) om samen de belangrijkste probleemgebieden in kaart te brengen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Hoe groot de impact van corona is, blijkt duidelijk uit een verslag van het eerste Alzheimer Café Oisterwijk-Moergestel dat in september jl. weer door kon gaan. Het provinciaal programma dat nu is afgerond laat zien dat de lokale samenleving in beweging wil en kan komen voor een kwetsbare groep. De urgentie om door te gaan met deze beweging wordt alleen maar groter. Mantelzorgers raken overbelast, er is een tekort aan zorgpersoneel en de druk op de WMO-voorzieningen neemt toe. We mogen deze kwetsbare en sterk groeiende doelgroep dus ook na 2020 niet vergeten! Onze ervaringen, lessen en tips delen we uiteraard met onze DVG’s en iedereen die het belangrijk vindt dat mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen blijven meedoen in de samenleving.

HOE HOUDEN WE DE SAMENLEVING DEMENTIEVRIENDELIJK?_323

.

De hamvraag: hoe kunnen we deze beweging doorzetten en verbreden, zodat er krachtdadige, zorgzame gemeenschappen ontstaan? En wat kunnen gemeenten en regionale samenwerkingen hierin betekenen?

.

HOE HOUDEN WE DE SAMENLEVING DEMENTIEVRIENDELIJK?_305

“EN NU DOORPAKKEN:
EEN ZORGZAME
GEMEENSCHAP
REALISEER JE DOOR
ÉCHT SAMEN TE WERKEN”

 

Drs. Wies Arts
senior adviseur / procesbegeleider bij Zet

ENERGIEARMOEDE, HOE PAK JE DAT AAN?_247

.


STRAATNL_140

HOE HOUDEN WE DE SAMENLEVING DEMENTIEVRIENDELIJK?

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...