HET NIEUWE SAMENSPEL IN 12 PROJECTEN

08
Z-LAB

WATER EN
SAMENLEVING

STRAATNL_122

Met het provinciaal programmateam Water werken we op dit moment in een ‘Z-lab’ aan het onderdeel waterbewustzijn binnen het Regionaal Waterplan voor de komende jaren. Het gaat erom Brabanders bewust te maken van de uitdagingen rond klimaatadaptatie, schoon en veilig water, verdroging en vitale bodem. Om hen vervolgens ook bij de oplossingen te kunnen betrekken. Het Z-lab is een kortdurende ontwerpsprint waarin we een vraagstuk vanuit drie ‘lenzen’ (context, sociale waarden en creativiteit) bekijken. Met als opbrengst het ontdekken van oplossingsrichtingen die ook inspelen op de sociale en mensgerelateerde kant van het vraagstuk en daardoor op meer draagvlak kunnen rekenen. Juist in een domein zoals in dit geval Water, waar men van nature geneigd is meer op de technische-ruimtelijke kant te focussen, is het zinvol hier specifiek aandacht aan te besteden.


STRAATNL_140

Z-LAB WATER EN SAMENLEVING

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...