GEEN OPGAVE ZONDER SAMENLEVING

UIT HET BESTUURSAKKOORD 
2020-2023 VAN 
PROVINCIE NOORD-BRABANT


Wij stimuleren nieuwe oplossingen voor de maatschappelijke opgaven van vandaag en morgen. 


Wij staan voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen.


Wij hebben oog voor wat ons beleid voor mensen betekent.


Wij willen nadrukkelijker kijken of onze besluiten lokaal draagvlak hebben. 


De focus ligt op doen.

Het provinciebestuur beziet ‘samenleving’ als een integraal onderdeel van alle provinciale opgaven. Dat sluit aan bij de visie van Zet dat de belangrijke (verander)vraagstukken van deze tijd meer dan ooit vragen om ontschotting en de gezamenlijke inzet van overheid en samenleving. Altijd met oog voor de sociale component. Hoe kunnen we álle Brabanders meenemen in de nodige veranderingen? Wat is de impact van beleid op het leven van Brabanders? Hoe kunnen we écht samenwerken aan nieuwe oplossingen voor een Brabant waarin iedereen meetelt en mee kan doen? 

GEEN OPGAVE ZONDER SAMENLEVING_174

De activiteiten van Zet worden (mede) mogelijk gemaakt
door de provincie Noord-Brabant.


Coverfoto: thuisgekookt.nl

GEEN OPGAVE ZONDER SAMENLEVING

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...