HET NIEUWE SAMENSPEL IN 12 PROJECTEN

04
ENERGIE VOOR IEDEREEN

STRAATNL_122

Als we energiearmoede - en dus een verdere tweedeling in de samenleving - willen voorkomen, moeten we zoeken naar manieren om mensen met een smalle beurs te laten aansluiten bij de energietransitie. Zodat ook zij op termijn hun energiekosten kunnen verlagen. Dat onderzoeken we in vier Brabantse pilots met behulp van een social design aanpak. Samen met lokale stakeholders – waaronder de inwoners die risico lopen op energiearmoede - brengen we in kaart wat er speelt en definiëren we het probleem, voordat we in oplossingen gaan denken. Ook brengen we tussen gemeentelijke afdelingen het gesprek over energiearmoede op gang en leveren we zo waardevolle input voor de Regionale Energiestrategie.

 


STRAATNL_140

ENERGIE VOOR IEDEREEN

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...