HET NIEUWE SAMENSPEL IN 12 PROJECTEN

07
STRAATNL:
HOE BEWONERS
EN OVERHEID
ZICH SAMEN
VOORBEREIDEN
OP EXTREEM
WEER

STRAATNL_122

In Tilburg en Venlo experimenteerden we met het werken in de geest van de Omgevingswet in het project StraatNL. De Omgevingswet bundelt en moderniseert regelgeving voor de leefomgeving, wat moet gaan zorgen voor een samenhangende aanpak, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Het zo goed mogelijk betrekken van burgers en ondernemers is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Veel aspecten van die leefomgeving komen samen in de straat waar we wonen en leven. De straat is bovendien deels van de overheid én deels van bewoners. Daarom exploreren we in StraatNL hoe je als overheid en als bewoners samen invulling kunt geven aan de Omgevingswet aan de hand van een concrete, gezamenlijke maatschappelijke uitdaging: het voorbereiden van een straat op extreem weer. Een bijzondere focus in het project is hoe creatieven kunnen helpen om met bewoners in dialoog en tot oplossingen te komen. Bijvoorbeeld met de coronaproof ‘hemelwateropvangplantenbank’ op de foto, waarin probleem (wateroverlast) en oplossing (in gesprek gaan en vergroenen) heel natuurlijk samenkomen. De geleerde lessen van dit project zijn vastgelegd in een beeldende interactieve publicatie en een viertal video’s.

In deze video vertellen deelnemers van provincie, gemeente en Rijk wat het betekent om samen te werken als één overheid en hoe belangrijk het is om dat al doende te leren en daar de tijd voor te nemen die dat leerproces vraagt. 


Bekijk ook de andere video’s met waardevolle lessen en tips: 


EERSTE CONTACT
MET BEWONERS

HOE WERK JE SAMEN
MET CREATIEVEN?

HOE WERK JE SAMEN AAN
MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN?


STRAATNL_140

STRAATNL

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...