HET NIEUWE SAMENSPEL IN 12 PROJECTEN

03
DE IMPACT
VAN CORONA
VOOR MENSEN
MET DEMENTIE

DE IMPACT VAN CORONA VOOR MENSEN MET DEMENTIE_136

Zet tekende in nauwe samenwerking met de PGraad voor opzet en uitvoering van het provinciaal programma Dementievriendelijk Brabant 2018-2020. In zestig Brabantse gemeenten zijn dementievriendelijke gemeenschappen gecreëerd, waarin de meest uiteenlopende partijen elkaar vinden en versterken. Deze netwerken hebben we gevoed met innovaties en het delen van kennis door publicaties, het organiseren van bijeenkomsten en via ons platform dementievriendelijk.nl 
Dit heeft een enorme boost gegeven aan de kennis, kunde en concrete mogelijkheden om lokale gemeenschappen dementievriendelijk te maken. Wat de gemeenten afzonderlijk nooit voor elkaar hadden gekregen. Eens te meer een bewijs dat juist de provincie als middenbestuur massa kan maken en de beweging rond een maatschappelijke ambitie kan aanjagen en versnellen.


De waarde van netwerk toonde zich ook na de uitbraak van Covid19. Al in april bracht Zet acht Brabantse zorgorganisaties bij elkaar om samen de belangrijkste probleemgebieden in kaart te brengen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Hoe groot de impact van corona is, blijkt duidelijk uit een verslag van het eerste Alzheimer Café Oisterwijk-Moergestel dat in september weer door kon gaan. Het provinciaal programma loopt dan wel ten einde, maar we mogen deze kwetsbare en sterk groeiende doelgroep ook na 2020 niet vergeten!

DE IMPACT VAN CORONA VOOR MENSEN MET DEMENTIE_195

DE IMPACT VAN CORONA VOOR MENSEN MET DEMENTIE_143

DE IMPACT VAN CORONA VOOR MENSEN MET DEMENTIE

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...