HET NIEUWE SAMENSPEL IN 12 PROJECTEN

02
INCLUSIEVE
GEBIEDS-
ONTWIKKELING
FELLENOORD

INCLUSIEVE GEBIEDSONTWIKKELING FELLENOORD_133

Trajecten rond gebiedsontwikkeling bieden naast het behalen van ruimtelijk-economische doelen een uitgelezen kans om positieve impact op het samenleven (prettig wonen, ontmoeting, voorzieningen) te genereren. Met de herontwikkeling van het gebied ‘Gasthuisvelden’ ontstaat een nieuw stuk stad in het centrum van Breda. Wij onderzochten samen met bewoners van de aanpalende, kwetsbare wijk Fellenoord welke kansen de herontwikkeling hén biedt. Samen met de gemeentelijke afdelingen Wijkzaken en Ruimte en met Provincie Noord-Brabant leerden we waardevolle lessen over het betrekken van bewoners en het creëren van draagvlak. 


INCLUSIEVE GEBIEDSONTWIKKELING FELLENOORD_142

INCLUSIEVE GEBIEDSONTWIKKELING FELLENOORD

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...