WIJ ZIJN ZET, SCHAKEL TUSSEN OVERHEID EN SAMENLEVING


Zet is uitvoeringspartner van provincie Noord-Brabant. Als expertisecentrum voor inclusie en participatie begeleiden en versterken we het samenspel tussen overheid en samenleving. Want dat werkt niet vanzelf. We regisseren processen van samenwerking en co-creatie, bouwen lerende netwerken en helpen overheden te groeien in hun responsieve rol. We stimuleren initiatief van onderop en het benutten van ieders expertise. Ook vergroten we het wederzijds vertrouwen en begrip tussen overheid en samenlevingspartners. We spreken beider talen. 

 

Wij richten ons op sociaal-maatschappelijke uitdagingen binnen de transitiegebieden:
- Stad, Buitengebied & Mobiliteit
- Klimaat & Energie
- Zorg & Inclusie
- Overheid & Samenleving

DE AANPAK
VAN ZET

Zet hanteert een aanpak van leren door experimenteren, op basis van design thinking. Eerst goed kijken wat er speelt, het precieze probleem benoemen en de ruimte nemen om verrassende oplossingen te verkennen en draagvlak te creëren. Dit proces vliegen we aan met een multidisciplinair team waarin veranderkunde, kennis van publieke organisaties en social design elkaar versterken. Geslaagde interventies en geleerde lessen delen we met Brabant, om verder te professionaliseren en ieders handelingsrepertoire te vergroten. Zo maken we samen een beweging die verder reikt dan het project.

WIJ ZIJN ZET_127

WIJ ZIJN DÓENDENKERS


- procesbegeleiders
- praktijkonderzoekers
- social designers
- bouwers van lerende netwerken
- verbinders

WAT ONS
DRIJFT

Wij zijn Zet. Wij dragen bij aan een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen. Omdat we geloven in gelijke kansen en de meerwaarde van diversiteit, maar ook omdat het nodig is. Een veerkrachtige, toekomstbestendige samenleving vraagt om actieve participatie van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zet is een beslissende schakel in deze beweging, als partner van provincie Noord-Brabant. Wij signaleren en agenderen, verenigen belangen en zetten spelers in hun kracht. We maken verbinding met uiteenlopende partijen en sectoren, vanuit het besef dat sociale innovatie steeds vaker uit crossovers wordt geboren. En altijd staat de mens centraal, met oog voor kwetsbare groepen en belangen. Zo werken we aan maatschappelijke impact. Als dat ook jouw streven is, ben jij aan Zet.


WIJ ZIJN ZET_145

WIJ ZIJN ZET - SCHAKEL TUSSEN OVERHEID EN SAMENLEVING

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...